ساعت بازدید باغ کتاب

9 صبح الی 21

پنجشنبه، جمعه ها و ایام تعطیل تا 22 / تقویم تعطیلات

نشانی باغ کتاب

حقانی غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و باغ کتاب

دسترسی مترو از طریق ایستگاه حقانی و ایستگاه همت

رزرو بلیت آنلاین

رزرو بلیت بازدید از باغ های علم کودک، باغ علم نوجوان، بازدیدهای گروهی و مدارس و ...

خاطره بازی
خبرخوان

پایگاه خبری تیترشهر: چطور به باغ کتاب تهران برویم؟