دریافت اپلیکیشن اندروید باغ کتاب

 خرید اینترنتی کتاب و محصولات فرهنگی

پرسه های کاغذی

برشی از یک کتاب؛ «خاطرات سوگواری»

30 دی 1399 | 11:29

این متن برش کوتاهی است از کتاب «خاطرات سوگواری»، نوشته‌ی رولان بارت، با ترجمه‌ی محمدحسین واقف.

برشی از یک کتاب؛ «خاطرات سوگواری»

30 دی 1399 | 11:29

این متن برش کوتاهی است از کتاب «خاطرات سوگواری»، نوشته‌ی رولان بارت، با ترجمه‌ی محمدحسین واقف.

برشی از یک کتاب؛ «خاطرات سوگواری»

برشی از یک کتاب؛ «خاطرات سوگواری»

30 دی 1399 | 11:29

این متن برش کوتاهی است از کتاب «خاطرات سوگواری»، نوشته‌ی رولان بارت، با ترجمه‌ی محمدحسین واقف.

برشی از کتاب «زیر نور کم»

برشی از کتاب «زیر نور کم»

20 آبان 1399 | 16:27

این متن برشی کوتاه است از کتاب «زیر نور کم»، نوشته‌ی مصطفی مستور.

برشی از رمان «جنگ و صلح»

برشی از رمان «جنگ و صلح»

21 مرداد 1399 | 18:05

بخشی از رمان معروف «جنگ و صلح»، نوشته لئو تولستوی را با هم می‌خوانیم.