خرید اینترنتی کتاب و محصولات فرهنگی

گفت‌و‌گو با افسانه غیاثوند در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با افسانه غیاثوند در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با افسانه غیاثوند از شاعران حاضر در برنامه، درباره شعر عاشقانه معاصر، حضور در ویژه برنامه شب عاشقانه‌های باغ کتاب و تجربه حضور در باغ کتاب تهران گفت‌و‌گو کردیم.
ادامه
گفت‌و‌گو با سعید پور‌طهماسبی در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با سعید پور‌طهماسبی در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با سعید پور‌طهماسبی از شاعران حاضر در برنامه، درباره شعر عاشقانه معاصر، حضور در ویژه برنامه شب عاشقانه‌های باغ کتاب و تجربه حضور در باغ کتاب تهران گفت‌و‌گو کردیم.
ادامه
گفت‌و‌گو با محمد‌مهدی سیار در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با محمد‌مهدی سیار در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با محمد‌مهدی سیار از شاعران حاضر در برنامه، درباره شعر عاشقانه معاصر، حضور در ویژه برنامه شب عاشقانه‌های باغ کتاب و تجربه حضور در باغ کتاب تهران گفت‌و‌گو کردیم.
ادامه
گفت‌و‌گو با مریم آریان در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با مریم آریان در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با مریم آریان از شاعران حاضر در برنامه، درباره تجربه شعر عاشقانه معاصر، تجربه حضور در ویژه برنامه شب عاشقانه‌های باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری گفت‌و‌گو کردیم.
ادامه
گفت‌و‌گو با محمدرضا عبدالملکیان در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با محمدرضا عبدالملکیان در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با محمدرضا عبدالملکیان از شاعران حاضر در برنامه، درباره تجربه شاعری، آثار او، برگزاری شب شعر عاشقانه در باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری گفت‌و‌گو کردیم. قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌بینید.
ادامه
گفت‌و‌گو با تکتم حسینی در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با تکتم حسینی در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با سیده تکتم حسینی از شاعران حاضر در برنامه، درباره تجربه شاعری، آثار او، برگزاری شب شعر عاشقانه در باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری گفت‌و‌گو کردیم. قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌بینید.
ادامه
گفت‌و‌گو با اعظم سعادتمند در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با اعظم سعادتمند در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با اعظم سعادتمند از شاعران حاضر در برنامه، درباره تجربه شاعری، آثار او، برگزاری شب شعر عاشقانه در باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری گفت‌و‌گو کردیم. قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌بینید.
ادامه
گفت‌و‌گو با محمد‌جواد آسمان در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با محمد‌جواد آسمان در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با محمد‌جواد آسمان از شاعران حاضر در برنامه، درباره تجربه شاعری، آثار او، برگزاری شب شعر عاشقانه در باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری گفت‌و‌گو کردیم. قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌بینید.
ادامه
گفت‌و‌گو با میلاد عرفان پور در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با میلاد عرفان پور در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با میلاد عرفان پور از شاعران حاضر در برنامه، درباره تجربه شاعری، آثار او، برگزاری شب شعر عاشقانه در باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری گفت‌و‌گو کردیم. قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌بینید.
ادامه
گفت‌و‌گو با رضا نیکوکار در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با رضا نیکوکار در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با رضا نیکوکار از شاعران حاضر در برنامه، درباره تجربه شاعری، آثار او، برگزاری شب شعر عاشقانه در باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری گفت‌و‌گو کردیم. قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌بینید.
ادامه
گفت‌و‌گو با مبین اردستانی در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با مبین اردستانی در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با مبین اردستانی از شاعران حاضر در برنامه، درباره تجربه شاعری، آثار او، برگزاری شب شعر عاشقانه در باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری گفت‌و‌گو کردیم. قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌بینید.
ادامه
گفت‌و‌گو با ناصر فیض در شب عاشقانه‌ها

گفت‌و‌گو با ناصر فیض در شب عاشقانه‌ها

در حاشیه نخستین شب عاشقانه‌های یلدای 98 باغ کتاب، با ناصر فیض درباره برگزاری شب شعر عاشقانه باغ کتاب و تجربه حضور در این مجموعه گفت‌و‌گو کردیم.
ادامه
مریم آریان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

مریم آریان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

مریم آریان شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو سروده عاشقانه خود را قرائت کرد.
ادامه
ناصر فیض در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

ناصر فیض در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

ناصر فیض در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» یلدای 98 باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.
ادامه
مبین اردستانی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

مبین اردستانی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

مبین اردستانی در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» یلدای 98 باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.
ادامه
آواز سروش بخشش در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

آواز سروش بخشش در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

سروش بخشش خواننده، در ویژه برنامه «شب عاشقانه‌ها»ی باغ کتاب تهران چند آواز از اشعار شاعران مختلف را اجرا کرد.
ادامه
سعید بیابانکی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

سعید بیابانکی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

ویژه برنامه «شب عاشقانه‌ها»ی باغ کتاب تهران با اجرای سعید بیابانکی شاعر نام‌آشنای کشور برگزار شد.
ادامه
میلاد عرفان‌پور در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

میلاد عرفان‌پور در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

میلاد عرفان‌پور در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» یلدای 98 باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.
ادامه
محمد‌جواد آسمان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌جواد آسمان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌جواد آسمان در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» یلدای 98 باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.
ادامه
رضا نیکوکار در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

رضا نیکوکار در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

رضا نیکوکار در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.
ادامه
محمد‌مهدی سیار در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌مهدی سیار در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌مهدی سیار شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.
ادامه
تکتم حسینی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

تکتم حسینی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

سیده تکتم حسینی شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو سروده عاشقانه خود را قرائت کرد.
ادامه
محمد‌رضا عبدالملکیان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌رضا عبدالملکیان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌رضا عبدالملکیان شاعر شناخته‌شده کشور، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.
ادامه
محمد‌سعید میرزایی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌سعید میرزایی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌‌سعید میرزایی شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.
ادامه
مرتضی امیری اسفندقه در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

مرتضی امیری اسفندقه در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

مرتضی امیری اسفندقه شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو سروده عاشقانه خود را قرائت کرد.
ادامه
شعر‌خوانی المیرا شاهان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

شعر‌خوانی المیرا شاهان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

المیرا شاهان شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو سروده عاشقانه خود را قرائت کرد.
ادامه
افسانه غیاثوند در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

افسانه غیاثوند در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

افسانه غیاثوند شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو سروده عاشقانه خود را قرائت کرد.
ادامه
سعید پور‌طهماسبی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

سعید پور‌طهماسبی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

سعید پور‌طهماسبی شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو سروده عاشقانه خود را قرائت کرد.
ادامه
اعظم سعادتمند در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

اعظم سعادتمند در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

اعظم سعادتمند شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو سروده عاشقانه خود را قرائت کرد.
ادامه