دعوت نامه جشن "برای ریحانه"

با سلام

جهت پارک وسیله نقلیه به آدرس اتوبان حقانی ورودی کتابخانه ملی میدان دوم سمت راست مراجعه فرمایید.(برای ورود به پارکینگ کارت انتهای صفحه را به مسئول پارکینگ نشان دهید)

همراه داشتن چادر جشن تکلیف ضروری است.

برای دریافت کارت هدیه و افطار با در دست داشتن کارت ملی به کانتر اطلاع ‌رسانی ورودی اصلی باغ کتاب تهران مراجعه فرمایید.

ساعت ورود: 16 تا 17

بازدید و خرید از مجموعه:17 تا 18

مراسم افطار و نماز:18 تا 19:30

مراسم جشن: 20 تا 21

 

جهت تایید حضور در مراسم جشن عدد "5" را به سرشماره 500090096045500 ارسال فرمایید.