خرید اینترنتی کتاب و محصولات فرهنگی

فیلم و گپ - مکالمه

فیلم و گپ - مکالمه

نمایش و نقد فیلم - جلسه 47

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/07/09
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - بودن یا نبودن

فیلم و گپ - بودن یا نبودن

نمایش و نقد فیلم - جلسه 46

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/07/02
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - انتخاب آقای هابسن

فیلم و گپ - انتخاب آقای هابسن

نمایش و نقد فیلم - جلسه 45

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/06/26
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - ارتش سایه ها

فیلم و گپ - ارتش سایه ها

نمایش و نقد فیلم - جلسه 44

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/06/19
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - بوچ‌کاسیدی و ساندانس‌کید

فیلم و گپ - بوچ‌کاسیدی و ساندانس‌کید

نمایش و نقد فیلم - جلسه 43

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/06/12
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - سیکارو

فیلم و گپ - سیکارو

نمایش و نقد فیلم - جلسه 42

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/29
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - سایه یک شک

فیلم و گپ - سایه یک شک

نمایش و نقد فیلم - جلسه 41

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/22
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - با ترس زندگی می کنم

فیلم و گپ - با ترس زندگی می کنم

نمایش و نقد فیلم - جلسه 40

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/15
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - انگور خشکیده ای در آفتاب

فیلم و گپ - انگور خشکیده ای در آفتاب

نمایش و نقد فیلم - جلسه 39

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/08
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - پنج گور تا قاهره

فیلم و گپ - پنج گور تا قاهره

نمایش و نقد فیلم - جلسه 38

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/01
 • ساعت برگزاری: 18
فیم و گپ اسلحه ای برای دیکتاتور

فیم و گپ اسلحه ای برای دیکتاتور

نمایش و نقد فیلم - جلسه 37

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/04/18
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - شجاعان تنها هستند

فیلم و گپ - شجاعان تنها هستند

نمایش و نقد فیلم - جلسه 36

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/04/11
 • ساعت برگزاری: 18
پخش انیمیشن ویلوبی ها

پخش انیمیشن ویلوبی ها

باغ کتاب با همکاری دیجیتون برگزار می کند

 • برگزار کننده: باغ کتاب - دیجیتون
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/04/13
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - جولیا اثر فرد زینه‌مان

فیلم و گپ - جولیا اثر فرد زینه‌مان

نمایش و نقد فیلم - جلسه 35

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/04/04
 • ساعت برگزاری: 18
جشن رونمایی انیمیشن شیر شاه همراه با دوبله زنده - سانس فوق العاده

جشن رونمایی انیمیشن شیر شاه همراه با دوبله زنده - سانس فوق العاده

باغ کتاب با همکاری دیجیتون برگزار می کند

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1398/12/02
 • ساعت برگزاری: 18:30
صفحه 1 از 7ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدی   انتها