فیلم و گپ

فیلم و گپ - با ترس زندگی می کنم

فیلم و گپ - با ترس زندگی می کنم

نمایش و نقد فیلم - جلسه 40

 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/15
فیلم و گپ - انگور خشکیده ای در آفتاب

فیلم و گپ - انگور خشکیده ای در آفتاب

نمایش و نقد فیلم - جلسه 39

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/08
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - پنج گور تا قاهره

فیلم و گپ - پنج گور تا قاهره

نمایش و نقد فیلم - جلسه 38

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/01
 • ساعت برگزاری: 18
فیم و گپ اسلحه ای برای دیکتاتور

فیم و گپ اسلحه ای برای دیکتاتور

نمایش و نقد فیلم - جلسه 37

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/04/18
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - شجاعان تنها هستند

فیلم و گپ - شجاعان تنها هستند

نمایش و نقد فیلم - جلسه 36

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/04/11
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - جولیا اثر فرد زینه‌مان

فیلم و گپ - جولیا اثر فرد زینه‌مان

نمایش و نقد فیلم - جلسه 35

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/04/04
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - جنگوی زنجیر گسسته اثر کوئنتین تارانتینو

فیلم و گپ - جنگوی زنجیر گسسته اثر کوئنتین تارانتینو

نمایش و نقد فیلم - جلسه 34

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1398/11/30
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - نمایش و نقد فیلم 1917 اثر سم مندس

فیلم و گپ - نمایش و نقد فیلم 1917 اثر سم مندس

نمایش و نقد فیلم - جلسه 33

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ برگزاری: 1398/11/23
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ، فیلم موشت اثر روبر برسون

فیلم و گپ، فیلم موشت اثر روبر برسون

نمایش و نقد فیلم - جلسه 32

 • تاریخ برگزاری: 1398/11/16
 • ساعت برگزاری: 18-21
فیلم و گپ، نمایش و نقد فیلم اسب کهر را بنگر

فیلم و گپ، نمایش و نقد فیلم اسب کهر را بنگر

نمایش و نقد فیلم- جلسه 31

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ برگزاری: 1398/11/02
 • ساعت برگزاری: 18
خرید بلیت فیلم و گپ، مستند مارادونا

خرید بلیت فیلم و گپ، مستند مارادونا

نمایش و نقد فیلم - جلسه 30

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • مدرس: سعید قطبی زاده
 • تاریخ برگزاری: 1398/10/25
 • ساعت برگزاری: 18
خرید بلیت فیلم و گپ - نمایش و نقد فیلم امبرتو. د اثر ویتوریا دسیکا

خرید بلیت فیلم و گپ - نمایش و نقد فیلم امبرتو. د اثر ویتوریا دسیکا

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ برگزاری: 1398/10/18
 • ساعت برگزاری: 18