رویدادهای علمی

دوره مدیریت مراکز علم و پارک های موضوعی

دوره مدیریت مراکز علم و پارک های موضوعی

  • برگزار کننده: باغ کتاب
  • مدرس: کاوه یزدی‌فرد، ایمان جلیلی،سعید زواریان، محمدحسین ذوالنوریان
  • تاریخ شروع رویداد: 1398/06/27
  • ساعت برگزاری: 9-19
کندوی پانزدهم: سئو در شرایط بحرانی!

کندوی پانزدهم: سئو در شرایط بحرانی!

  • مخاطب: متخصصین سئو و دیجیتال مارکتینگ
  • تاریخ برگزاری: 1398/04/16
  • ساعت برگزاری: 18-21