تولید محتوا

کندوی پانزدهم: سئو در شرایط بحرانی!

کندوی پانزدهم: سئو در شرایط بحرانی!

  • مخاطب: متخصصین سئو و دیجیتال مارکتینگ
  • تاریخ برگزاری: 1398/04/16
  • ساعت برگزاری: 18-21
چگونه کتاب صوتی تولید کنیم

چگونه کتاب صوتی تولید کنیم

کارگاه آموزش تولید کتاب صوتی در باغ کتاب تهران 

  • مدرس: ایلا کریمی (محقق ساختارشناسی صدای انسان)
  • تاریخ برگزاری: 1397/08/12
  • ساعت برگزاری: شنبه ها 14-16