دریافت اپلیکیشن اندروید باغ کتاب

 خرید اینترنتی کتاب و محصولات فرهنگی

فیلم و گپ

فیلم و گپ - تیرانداز چپ دست

فیلم و گپ - تیرانداز چپ دست

نمایش و نقد فیلم - جلسه 57

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1400/02/22
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - جاده اثر فدریکو فلینی

فیلم و گپ - جاده اثر فدریکو فلینی

نمایش و نقد فیلم - جلسه 55

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/12/20
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - خاطرات خانوادگی (والریو زورلینی)

فیلم و گپ - خاطرات خانوادگی (والریو زورلینی)

نمایش و نقد فیلم - جلسه 54

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/12/13
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - بیلیارد باز - اثر رابرت راسن

فیلم و گپ - بیلیارد باز - اثر رابرت راسن

نمایش و نقد فیلم - جلسه 53

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/12/06
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - روز شغال - اثر فرد زینه مان

فیلم و گپ - روز شغال - اثر فرد زینه مان

نمایش و نقد فیلم - جلسه 52

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/11/29
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - رستگاری در شاوشنک

فیلم و گپ - رستگاری در شاوشنک

نمایش و نقد فیلم - جلسه 51

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/11/22
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - بودن یا نبودن

فیلم و گپ - بودن یا نبودن

نمایش و نقد فیلم - جلسه 46

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/07/02
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - انتخاب آقای هابسن

فیلم و گپ - انتخاب آقای هابسن

نمایش و نقد فیلم - جلسه 45

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/06/26
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - ارتش سایه ها

فیلم و گپ - ارتش سایه ها

نمایش و نقد فیلم - جلسه 44

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/06/19
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - بوچ‌کاسیدی و ساندانس‌کید

فیلم و گپ - بوچ‌کاسیدی و ساندانس‌کید

نمایش و نقد فیلم - جلسه 43

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/06/12
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - سیکارو

فیلم و گپ - سیکارو

نمایش و نقد فیلم - جلسه 42

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/29
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - سایه یک شک

فیلم و گپ - سایه یک شک

نمایش و نقد فیلم - جلسه 41

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/22
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - با ترس زندگی می کنم

فیلم و گپ - با ترس زندگی می کنم

نمایش و نقد فیلم - جلسه 40

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/15
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - انگور خشکیده ای در آفتاب

فیلم و گپ - انگور خشکیده ای در آفتاب

نمایش و نقد فیلم - جلسه 39

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/08
 • ساعت برگزاری: 18
فیلم و گپ - پنج گور تا قاهره

فیلم و گپ - پنج گور تا قاهره

نمایش و نقد فیلم - جلسه 38

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/05/01
 • ساعت برگزاری: 18
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها