دریافت اپلیکیشن اندروید باغ کتاب

 خرید اینترنتی کتاب و محصولات فرهنگی

فیلم و گپ - ستاره حلبی

فیلم و گپ - ستاره حلبی

نمایش و نقد فیلم-جلسه 63

 • برگزار کننده: باغ کتاب تهران
 • تاریخ شروع رویداد: 1400/05/06
 • ساعت برگزاری: ۱۷ تا ۲۰
فیلم و گپ - بیگانگان در قطار

فیلم و گپ - بیگانگان در قطار

نمایش و نقد فیلم - جلسه 62

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1400/04/09
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - قلب زمستانی

فیلم و گپ - قلب زمستانی

نمایش و نقد فیلم - جلسه 61

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1400/04/02
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - تحت تعقیب

فیلم و گپ - تحت تعقیب

نمایش و نقد فیلم - جلسه 60

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1400/03/26
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - شاهدی برای تعقیب

فیلم و گپ - شاهدی برای تعقیب

نمایش و نقد فیلم - جلسه 59

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1400/03/19
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - مرگ و دوشیزه

فیلم و گپ - مرگ و دوشیزه

نمایش و نقد فیلم - جلسه 58

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1400/02/29
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - تیرانداز چپ دست

فیلم و گپ - تیرانداز چپ دست

نمایش و نقد فیلم - جلسه 57

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1400/02/22
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم گپ جن گیر

فیلم گپ جن گیر

نمایش و نقد فیلم - جلسه 56

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/12/27
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - جاده اثر فدریکو فلینی

فیلم و گپ - جاده اثر فدریکو فلینی

نمایش و نقد فیلم - جلسه 55

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/12/20
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - خاطرات خانوادگی (والریو زورلینی)

فیلم و گپ - خاطرات خانوادگی (والریو زورلینی)

نمایش و نقد فیلم - جلسه 54

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/12/13
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - بیلیارد باز - اثر رابرت راسن

فیلم و گپ - بیلیارد باز - اثر رابرت راسن

نمایش و نقد فیلم - جلسه 53

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/12/06
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - روز شغال - اثر فرد زینه مان

فیلم و گپ - روز شغال - اثر فرد زینه مان

نمایش و نقد فیلم - جلسه 52

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/11/29
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - رستگاری در شاوشنک

فیلم و گپ - رستگاری در شاوشنک

نمایش و نقد فیلم - جلسه 51

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/11/22
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - نام من جو است

فیلم و گپ - نام من جو است

نمایش و نقد فیلم - جلسه 50

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/11/15
 • ساعت برگزاری: 16-19
فیلم و گپ - گوست داگ اثر جیم جارموش

فیلم و گپ - گوست داگ اثر جیم جارموش

نمایش و نقد فیلم - جلسه 49

 • برگزار کننده: باغ کتاب
 • تاریخ شروع رویداد: 1399/11/08
 • ساعت برگزاری: 16-19
صفحه 1 از 8ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها