شب عاشقانه ها

ناصر فیض در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

ناصر فیض در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

29 اردیبهشت 1399 | 15:19

ناصر فیض در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» یلدای 98 باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.

مبین اردستانی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

مبین اردستانی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

08 اردیبهشت 1399 | 15:13

مبین اردستانی در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» یلدای 98 باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.

آواز سروش بخشش در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

آواز سروش بخشش در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

20 اسفند 1398 | 17:35

سروش بخشش خواننده، در ویژه برنامه «شب عاشقانه‌ها»ی باغ کتاب تهران چند آواز از اشعار شاعران مختلف را اجرا کرد.

سعید بیابانکی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

سعید بیابانکی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

19 اسفند 1398 | 14:31

ویژه برنامه «شب عاشقانه‌ها»ی باغ کتاب تهران با اجرای سعید بیابانکی شاعر نام‌آشنای کشور برگزار شد.

میلاد عرفان‌پور در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

میلاد عرفان‌پور در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

19 اسفند 1398 | 13:53

میلاد عرفان‌پور در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» یلدای 98 باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.

محمد‌جواد آسمان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌جواد آسمان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

19 اسفند 1398 | 12:03

محمد‌جواد آسمان در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» یلدای 98 باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.

رضا نیکوکار در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

رضا نیکوکار در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

18 اسفند 1398 | 06:21

رضا نیکوکار در ویژه برنامه «شب‌ عاشقانه‌های» باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.

محمد‌مهدی سیار در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌مهدی سیار در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

18 اسفند 1398 | 05:00

محمد‌مهدی سیار شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.

تکتم حسینی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

تکتم حسینی در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

18 اسفند 1398 | 04:40

سیده تکتم حسینی شاعر، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو سروده عاشقانه خود را قرائت کرد.

محمد‌رضا عبدالملکیان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

محمد‌رضا عبدالملکیان در شب عاشقانه‌های باغ کتاب

18 اسفند 1398 | 03:30

محمد‌رضا عبدالملکیان شاعر شناخته‌شده کشور، در شب‌ عاشقانه‌های باغ کتاب تهران، دو شعر عاشقانه از سروده‌های خود را قرائت کرد.

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها